14 decembrie 2011

Despre competenţele digitale


Nivele  de alfabetizare digitală
Societatea modernă se bazează pe folosirea pe scară largă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Aceste tehnologii sunt folosite de un număr mare de persoane şi nu mai sunt doar apanajul unor profesionişti. Din acest motiv, competenţele în folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor au devenit o provocare a societăţii moderne. Sunt necesare competenţe diferenţiate de la cele necesare pentru folosirea aplicaţiilor de tip eBusiness, la cele pentru folosirea curentă a TIC, până la cele caracteristice profesioniștilor. În 60 de ani între 1950 și 2010 populaţia planetei a crescut de 2,6 ori, în timp ce numărul profesioniștilor TIC a crescut de 4000 ori, iar numărul utilizatorilor TIC de 400.000 ori. Se pare că putem aproxima dublarea necesarului de competenţe TIC la fiecare 2 ½ ani.


Competenţele digitale sunt cerute pe scară largă și cele mai multe ţări prezintă un deficit al acestora. Uniunea Europeană a lansat mai multe programe pentru reducerea acestui deficit estimat pentru 2015 la 700.000 persoane.
Putem defini 5 nivele de competenţe digitale:
· Lipsa completă de competenţe digitale, numită și analfabetism digital
· Expunere(iniţiere) digitală, respectiv înţelegerea utilizarea personală a TIC, abilitatea de a efectua operaţii de bază web, citi și scrie emailuri, etc.
· Alfabetizare digitală, respectiv posedarea competenţelor de bază de folosire a sistemelor digitale, Internet, baze de date, etc.
· Competenţă digitală, care implică un grad ridicat de cunoaștere a unui loc de muncă informatizat cu aplicaţii diverse
·  Excelenţă digitală, respectiv posedarea unui nivel foarte înalt de competenţe digitale

 Răspândirea competenţelor digitale continuă să preocupe multe ţări, fiind un factor important de modernizare economică și socială. Un sondaj recent efectuat de Google a arătat că numai 8% dintre participanţi au putut spune ce este un browser(navigator web)


Există studii care arată că instruirea insuficientă în utilizarea tehnologiilor informaţiei conduce la un cost al ignoranţei digitale care poate fi cuantificat prin productivitate mai slabă cu circa 20% și creștere considerabilă a timpilor de execuţie a sarcinilor curente sau proiectelor.


Str. Mendeleev nr. 7-15 Sector 1 Bucuresti (în Piața Amzei)

Tel./Fax: 021 - 311 39 30 / 021 - 316 99 33


Niciun comentariu: