15 noiembrie 2007

Piaţa IT - Încotro?

Situaţia pieţei ICT nu poate fi considerată ca foarte pozitivă. Pentru multe firme, îndeosebi cele mari, anul 2006 s-a încheiat cu rezultate sub anul 2005. Este foarte probabil ca acest fenomen să se repete şi în anul 2007.
După părerea mea una dintre cauze este absenţa în ultimii ani unor proiecte publice mari care să impulsioneze industria ICT. Este cunoscut că în SUA după criza dot.com, lansarea unor investiţii guvernamentale a impulsionat ieşirea din criză. Instabilitatea la nivelul unor conduceri de ministere şi prelungita reanalizare a proiectelor anterioare a întârziat definirea şi lansarea de proiecte mari, într-o economie lacunară sub aspectul marilor sisteme naţionale, aflându-ne și sub acest aspect pe unul dintre ultimele locuri din UE.
În ţările avansate industria ICT determină creșterea economică. La noi este invers: creşterea PIB a determinat creşterea IT. Ne putem aștepta, şi prognozele internaţionale o arată, ca în anul 2010-2012 decalajul digital faţă de SUA şi Europa de Vest să crească faţă de 2007, nu să scadă.
O a doua cauză este apariţia unei crize de resurse umane. Ne dorim de 17 ani să vină marii investitori în ICT. Acum au venit, dar cam toţi odată, şi cu solicitări de personal de specialitate mult peste oferta pieţei. Rezultatul este lipsă de oameni, creşterea bruscă a salariilor în domeniu şi invadarea firmelor cu mulţi începători, dar cu pretenţii salariale exagerate. Rezultatul nu este numai scăderea atractivităţii internaţionale a investiţiilor în sectorul IT din România, dar şi o scumpire cu 40-60% a proiectelor realizate pentru clienţi din România, conducând fără îndoială la reducerea investiţiilor în economie şi mai ales în sectorul public.
România produce anual 5000 absolvenţi IT. Cu siguranță încă 2000-3000 absolvenţi ai altor facultăţi se reconvertesc către IT, datorită atracţiei salariilor. Estimez că numai universităţile ar trebui să crească rapid cifra de şcolarizare la 9000-10000 pe an. Pentru persoanele care se recalifică este necesar un sistem național recunoscut de certificare profesională.
Fără rezolvarea urgentă a crizei de resurse umane, investiţiile străine se vor întoarce împotriva dezideratului creşterii investiţiilor în infrastructura informatică a economiei României. Centrele mari ale multinaționalelor vor produce pentru export cu valoare adăugată relativ mică şi investiţiile ICT în România vor fi mai scumpe şi mai puţine. Se poate aminti și fenomenul revenirii în ţară a specialiştilor emigraţi în perioada 1990-2006, dar el are mai mult valenţă de percepţie decât măsurabilă. Mai degrabă cred că ne putem aștepta la un nou val de emigrare în UE. Singura soluţie pare a fi un efort concentrat de calificare a numărului de specialişti pe care îi cere piaţa. În ansamblu cele de mai sus mă fac să fiu pesimist privind relansarea industriei IT în 2008. Industrie care va creşte totuşi, ea înglobând şi exportul noilor unităţi de near-shoring. Probabil că numai începând cu 2009-2010, vom asista şi la creşterea peste ritmurile actuale ale consumului intern de IT, fără comunicaţii care oricum cresc, mai ales în segmentul mobil, dar produc mai puţină competitivizate.
View Vasile Baltac's profile on LinkedIn

3 noiembrie 2007

eGovernment and Digital Divide

One of my first papers on eGovernment was published in the year 2000 and was called “eGovernment between fashion and necessity”.
Many ideas are still valid:
• eGovernment programs are launched with much publicity and public attention
• There is a relation between the success of a eGovernment program and Digital Divide status of the country
• An expensive eGovernment program in a country with poor Internet & ICT infrastructure may bring a waste of valuable resources
• Mentalities and lack of ICT training could a serious barrier
The conclusion was then, however, optimistic: do not delay eGovernment programs; they contribute to the spread of ICT and Internet, including to the change o mentalities.
The practice of 2 Romanian eGovernment initiatives proved later that I was right.
• The payment of local taxes over Internet was a good eGovernment application, but rarely used as most taxpayers had no Internet access and bank cards at that time.
• eProcurement made compulsory for several public acquisitions contributed a lot to the spread of Internet use in small and medium enterprises.
In fact, eGovernment programs have to take into account not only the needs and interests of the public administration. The priorities have to be set according to the acceptance potential of the country.
In my intervention at the previous GPPC2005, I set what I consider to be the 4 pillars of bridging Digital Divide:
• Appropriate ICT Infrastructure
• Accessible and Affordable Internet Access
• Generalized Ability to Use ICT
• Availability of Useful Content
Any country’s position regarding the first 3 pillars is of paramount importance in setting eGovernment for success. The 4th pillar is just consolidated by eGovernment programs adding useful content to country’s knowledge base.
The relationship between the success of implementation of eGovernment programs and the Digital Divide status of the country brings us to the conclusion that the imitation of eGovernment programs of ICT developed countries is useless and brings waste of resources.
The first 2 pillars are already a preoccupation for most countries, and unfortunately the metrics of Digital Divide is limited to these 2 aspects: appropriate ICT infrastructure and accessible and affordable Internet Access.
But in my opinion, eGovernment programs in most countries, except a few situated in the front line of ICT use, have to accompanied by extensive programs of education of citizens in the use of ICT, what is called in Europe eInclusion. Without generalized ability to use ICT, the information society and its part eGovernment will not be for all, but only for elite.
A program for the certification of these abilities was launched in Europe by CEPIS and is now spreading on many continents. ECDL/ICDL certifies that a person has the minimal abilities to use present ICT applications and the certificate is issued with uniform tests to insure the international recognition of the certificate. The first targets are public administration, university graduates and high-school graduates.
The spread of such training programs in the public administration units is a necessary condition for the success of eGovernment applications. These people are required to develop and operate them.
On the other hand, ICT education can help the access to eGovernment applications of several categories of citizens like people in rural areas, old people, people with disabilities, etc.
And finally a last but not least criteria to be added on check-list of priorities for launching eGovernment programs.
eGovernment may have a contribution to the improvement of our environment.
• Trees are cut to produce paper and paper is extensible used in not-eGovernment applications. Extending eGovernment less trees will be cut and our life will be better.
• Traffic became unbearable in many cities of the world. If the citizen will interact with local and central administration by Internet and not by car or bus or train, our air will be cleaner and again the life better. So, let us “Crowd the net and free the roads”.
To conclude let us come back to the first remark; eGovernment is a fashion or a necessity? Definitely, it a necessity but its implementation should be done taking into account local ICT readiness conditions and accompanied by complementary education programs of both public servants and citizens.

Prepared for WITSA GPPC 2007 Cairo eGovernment Panel 6 November 2007