7 decembrie 2008

Despre restructurare în contextul crizei financiare

Se vorbeşte mult despre restructurare si la noi ca si peste tot in lume. Mai ales acum în perspectiva recesiunii provocate de criza financiară. Nu fiecare înțelege însă restructurarea ca fiind acea acţiune indispensabilă de adaptare la o piaţă in schimbare şi cel mai des la presiunea concurentei. Teoria şi practica restructurării microeconomice sunt bine definite de știința managementului. Se vorbeşte de contracte de management, de doctori de companii, etc. Chiar şi acum în anii 2000 restructurarea este percepută de mulţi prin reducerea de personal.

Am găsit câteva notiţe ale unui curs pe care l-am ţinut prin anii 1990 la Facultatea de management. Revederea lor îi poate ajuta pe mulţi manageri, acţionari sau oricine altcineva să definească măsurile cele mai potrivite de restructurare în contextul care va urma.

Decalogul măsurilor de restructurare la nivel microeconomic

În fapt, decalogul masurilor strategice de restructurare la nivel de întreprindere este clasic El este descris de exemplu în Slatter S. Corporate Recovery; Penguin Books, Anglia ca fiind:

o schimbare de conducere,

o instituirea unui control financiar central puternic,

o schimbări organizaționale si descentralizare,

o reorientare produse-piața,

o îmbunătățire a activității de marketing,

o creștere prin noi achiziții de active,

o vânzare de active,

o reducere de costuri,

o noi investiții,

o reașezarea datoriilor financiare si alte masuri de strategie financiara.

Să analizăm succint în contextul de la noi aceste 10 masuri:

1. Schimbarea conducerii

o de regula, restructurarea necesita noi directori; nu este însă o regulă

o schimbarea dă aparentă siguranţă acționarilor si băncilor că se va schimba ceva

o noua sau noile persoane trebuie alese cu grija;

o teoria rețetelor; uneori merge, chiar recomandată

o experiența managerială este relevanta dar nu în toate cazurile

o putere discreționara pe termen limitat

o un om "tare"; "mână de fier in mănușă de catifea"; interesant este ca lumea acceptă astfel de conducători

o adesea necesare schimbări mari in restul rețelei de conducere; analize foarte atente privind rolul fiecărui sef

2. Instituirea unui control financiar central puternic

o presupune urmărirea centralizată a veniturilor si cheltuielilor

3. Schimbări organizaționale si descentralizare

o de regula, o măsura pe termen lung

o legătura organizare - marketing; de văzut amândouă

o reducere număr de nivele; simplifica problema înlocuirii șefilor

o schimbări organizatorice in 4 situații:

o diversificare afaceri;

o metoda de a numi șefi fideli;

o reconsiderare număr de nivele in firme mari;

o descentralizare

4. Reorientare produse - piaţă

o necesară, când se pierde competitivitatea

o constă în :

o completarea/ reducerea gamei de produse

o completarea/ reducerea listei de clienți

o concentrarea pe anumiți clienți

o retragerea din anumite piețe

o intrarea pe noi piețe

5. Îmbunătaţirea activității de marketing

o companii ce nu au viziune de marketing

o reorganizare sector vânzări

o schimbare politica de preturi; reducerea de preturi nu aduce de regula rezultatele scontate

o analiza competitorilor

6. Creștere prin noi achiziții de active

o achiziții de același profil sau complementar

o pericolul achizițiilor; necunoscutul

7. Vânzare de active

o soluție comuna in lipsa de cash

o activele se selectează cu grija; sa nu perturbe linia principala de activitate

8. Reducere de costuri

o măresc profitul; generează cash-flow (flux de numerar)

o analiza elementelor costurilor si reducere profesionala

o analiza cost-preț

9. Noi investiții

o condiționat de existenţa resurselor

o scopul principal reducerea costurilor

o alt obiectiv lărgirea piețelor

o investițiile: una din cauzele situațiilor dificile: front prea larg

10. Reașezarea datoriilor financiare si alte masuri de strategie financiara

o raportul datorie/ patrimoniu

o două strategii posibile: reașezarea datoriei sau noi datorii

Niciun comentariu: